Мисия

Алианс за ранно детско развитие

Алиансът мобилизира усилията на своите членове и партньори за формиране на благоприятна обществена среда и публични политики, които осигуряват условия за пълноценно развитие и реализиране правата на всяко дете в ранна възраст в семейството, и организирана среда. Водени от разбирането за първостепенната роля на възрастните и човешките взаимоотношения за разгръщане на възможностите на всяко дете в ранна възраст, членовете на Алианса работят за овластяване, развиване и укрепване на ресурсите на родители и професионалисти за пълноценна грижа.

Цели на Алианса

1

обществен приоритет

Утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет

2

Подкрепа

Укрепване на националните системи и развиване на политики, които подкрепят ранното детско развитие

3

Информираност

Формиране на подкрепящи обществени нагласи и широка информираност за ползите от ранното детско развитие и правата на децата.

Ранно детско развитие и родителите

Грижа на родителите

За да се развиват бебетата и малките деца се нуждаят от пълноценната грижа на родителите – и полагащите грижи хора. За тях те са най-важният фактор, който формира средата и влияе върху изграждането на личността на детето – среда на стабилни взаимоотношения, която осигурява добро здраве, хранене, защита от неблагоприятни въздействия, отзивчиви емоционални отношения, осигуряване на възможност детето да обследва света, в който расте, да играе и да се учи е най-добрият старт за всяко дете. Първите три години след раждането са най-динамичният и чувствителен период в човешкото развитие. Това е времето, в което всичко се случва за първи път в живота на детето: първото засукване, първото фокусиране с поглед, първата усмивка, първото обръщане от гръб по корем, първата прегръдка, първата игра, първата крачка, първата дума и първото изречение, първата драскулка, първата рисунка … Това е един вълнуващ период и за родителите, които очакват с надежда тяхното дете да расте здраво и щастливо.

Основните неща, които трябва да знаят родителите за ранното детско развитие:

Детето е безпомощно, когато се роди, то не може да оцелее без адекватните грижи на възрастните.

Първите грижи за детето са основата на неговото благополучие. Осигуряването на детето на сигурна среда, която е изпълнена с любов и топлота, е необходима за детското развитие.

Мозъкът на детето в най-ранните години е много пластичен, то усвоява толкова информация за една година, колкото възрастните не успяват за цял живот. Детето се развива чрез играта – давайки възможност на детето да играе и обогатявайки неговата игра, играейки с него, полагате най-добрата основа за неговото развитие.

Бебетата разбират посланията, които са отправени към тях. Когато се родят няма значение на какъв език им говорят възрастните, те разбират отношението, което е отправено към тях. Чрез езика детето изгражда и структурира света, в които расте.

Детето разбира и вярва на всяка дума казана от възрастните. Трябва да казваме на децата истината, без да сме многословни.

Да възпитаваш дете означава да изграждаш самостоятелност. Ранното детство е етапа в човешкото развитие, когато се изгражда самостоятелността, това е основата детето да стане успешен възрастен.

Родителите са пример за всичко, което правят децата. Детето проследява всички действия на родителите и ги приема за правилни.

Децата имат права, които не могат да защитят сами, за които са отговорни възрастните. За да расте едно дете добре, трябва да има благоприятна за това среда, която се осигурява от възрастните.