Публикации

Влиянието на виртуалната реалност върху психичното развитие на детето от 0 до 3 години

Изследването показва отражението на гледането на телевизия в ранна възраст и психичното развитие на детето, с липсата на достатъчно живо общуване и появяването на незаинтересованост към заобикалящата го среда . Автори: Весела Банова и Веселина Василева

Бебето и дигиталните устройства

Статията прави преглед на взаимодействието родител дете, пречупено през новите и модерни устройства за забавление, комуникация и успокояване на бебето.

Автор: доц. д-р Диана Циркова

Предучилищно образование, покрито от праха на вековете

Статията цели да постави темата за българското предучилищно образование през призмата на времето преди и след 1944 г., проследява развитието и промените в българската система, повлияни от българските традиции и политическото влияние.
Автор: Нора Гавазова

Присъединете се към Алианса

действие