Публикации от:

Алианс за ранно детско развитие

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Предложения на Алианс за ранно детско развитие по проекта на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини

Прочетете повече...