Categories
Новини

Визия за децата в България

Кръгла маса на тема „Визия за децата в България“ събра на едно място представители на различни институции, граждански организации, академични среди и др. Събитието, което се проведе в Народното събрание, откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

По време на срещата беше поставен фокус върху преосмислянето на медицинския модел в грижата за най-малките, диалога за детски ясли и необходимостта да преминат към структурите на Министерство на образованието, създаване на програми по ранно детско развитие в университетите и общите усилия на всички заинтересовани страни за повишаване на качеството на услугите за децата в ранна възраст.

Трендафил Меретев, мениджър „Проекти и застъпничество“ към Фондация „За Нашите Деца“, насочи вниманието на участниците към въпросите как реално ще се изпълняват добрите идеи, ключовите елементи и принципи на визията и какви са причините повече от 20 години да се говори за необходимост от реформи в системите за детето, а все още очакваната промяна да не е настъпила.

„Подходът, първо да имаме визия, е изключително необходим, като е добре да има съгласие по това, какви граждани на нашата държава искаме да изграждаме и какви умения да притежават, а след това и как това да бъде постигнато. Първата стъпка в тази посока е да има съгласие и ясен обществен договор с участието на трите релевантни министерства, с участието и на Министерство на финансите, с ясен финансов ангажимент, Министерство на регионалното развитие, родители, бизнес, граждански организации и всички заинтересовани страни за това какви условия да създадем за развитие на потенциала на децата и как да отговорим на обществените очаквания.“

По време на дискусията бяха представени ценни идеи, добри практики и предложения за промени: например значението на подход, основан на правата на детето; колко е важно образованието да постига целите на обществото; добри примери от Германия, Португалия, Ирландия; необходимост от промяна на нагласата към децата в посока повишаване на доверието към техните възможности и умения; имаме ли памет за това къде се провалят реформите; необходимост от многообразие на услугите за деца в ранна възраст и т.н.

Снимка: БТА

Categories
Новини

Уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ с Аманда Уелш

Аманда

Аманда Уелш, старши консултант в Network Impact, участва в уебинара, организиран от Алианса за ранно детско развитие. Той ще бъде последван от още един уебинар, посветен на работата в мрежи за ранно детско развитие.

За да може една мрежа да създава стойност, визията й трябва да отразява приоритетите на членовете и да отговаря на следните ключови въпроси:

• Кой трябва да се включи в мрежата?

• Какъв е проблемът или възможността, върху които членовете искат да се съсредоточат?

• Какви екипни дейности може да предприеме мрежата?

• Какви резултати или въздействия може да произтекат от свързването и съвместната работа?

За постигане на повече ефективност Аманда Уелш открои необходимостта от общи цели, които са с приоритет и висока стойност за всички. На това място роля играе още един значим фактор: ангажираност. Мрежите процъфтяват, когато членовете са ангажирани. Затова е важно да се определят начините за ангажираност и, разбира се, споделените ползи за всички заинтересовани страни.

Аманда Уелш има 20-годишен изследователски опит в сферата на информационните стратегии, мониторинг, политики и застъпничество. Съавтор е на доклада „Как мрежите за ранно детско развитие могат да бъдат катализатор за промени“ на Network Impact, който стъпва на данни за дейността на подобни мрежи от Европа, Азия, Африка и Америка.

Целият уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ можете да гледате в линка тук:

Categories
Новини

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

На първата среща бяха обсъдени определените в цитираната заповед задачи. Всяка от отговорните институции представи своята визия, както и стъпките за подобряване на координацията при планиране и реализиране на политиките за ранно детско развитие. Заседанието откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, а в дискусиите участваха социалният министър Иванка Шалапатова и здравният министър Христо Хинков.

„Необходимо е създаване на цялостна система за образование и грижа в ранна детска възраст, както и изготвяне на стандарт за ранното детско развитие“, подчерта министър Цоков. По думите му най-добрият механизъм за решаване на този проблем е извеждането му на междуинституционално и национално ниво.

Министър Шалапатова акцентира, че при всички мерки и промени, които ще се изготвят, е важно да се гарантират правата на децата, като се включат активно всички заинтересовани страни – на родителите и работещите в институциите. По думите й каквато и стратегия да се изготви, е необходимо да има обществен консенсус по темата.

Според здравния министър проф. Хинков е важно хората да бъдат научени да работят заедно и промените да се осъществят така че да се гарантира устойчивост в модела.

Дейността на междуведомствената работна група е свързана с изработване на стратегически документ за ранно детско развитие с хоризонт до 2030 (посоченият в заповедта срок е 30 април 2024). В задачите е заложено също изработване на годишен план за насърчаване на ранното детско развитие чрез осигуряване на достъп до социални, здравни, образователни и интегрирани услуги. Предвидено е и изработване на предложения за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с ранното детско развитие, както и други нормативни актове.

Председател на междуведомствената работна група е министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Заместник-председатели са съответно Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката; Елка Налбантова, заместник-министър на труда и социалната политика; доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването.

Снимка: Министерство на образованието и науката

Categories
Новини

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

По време на срещата бяха представени резултатите от застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред бедните общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, която работи за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Проектът беше изпълнен през 2023 г. от Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и 10 неправителствени организации, работещи на територията на цялата страна. Инициативата е продължение на застъпническите каузи на обединението „С грижа от 0 до 3“, стартирали още през 2019 г.

Фокус на проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички рискови фактори, свързани с бедността.

По време на събитието обръщение направиха Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, Мария Херцог, президент на Child Rights Connect, Ева Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ към омбудсмана на България.

На срещата бяха обобщени постигнатите резултати по петте инициативи на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, които трябва да продължат да се развиват успоредно и интегрирано, за да се гарантира благосъстоянието на децата:

„Всяко бебе е безценно“ – инициатива за подобряване на достъпа до пренатална грижа за неосигурените бременни жени

Всяка година около 7000 жени в България раждат бебетата си, без тяхната бременност да е проследявана. Липсата на медицинска грижа крие редица опасности за бебето и майката, а лекарите са принудени да се борят с неизвестни за тях рискове.

Голямата победа на инициативата са приетите промени в Наредба 26, с които се разширяват възможностите за прегледи и изследвания на неосигурените бременни. Дейностите по проекта включват също обучение на медиатори, широка информационна кампания, срещи с представители на институциите, анкета сред лекари за установяване на техните нагласи.

Но въпреки че промените в Наредбата са факт, нейното изпълнение е ограничено поради липсата на информираност, административни трудности, нежелание и дискриминационни нагласи. Затова информационната кампания трябва да продължи, за да убеди обществото, институциите и лекарите в необходимостта всички бременни да бъдат под лекарски контрол и във финансовите ползи от превенцията за обществото.

„Добро хранене за добро бъдеще“ – инициатива за подкрепа на пълноценното хранене на детето.

Храненето в първите 1000 дни е ключово за развитието на мозъка и тялото на детето. Проучване показва, че децата в ромските общности не се захранват подходящо, не получават необходимите микронутриенти и енергия, по-често страдат от недостиг на желязо и изоставане в растежа.

Инициативата работи за повишаване на знанията и уменията на семействата за храненето на децата с консултации и обучения. Експертите се застъпват за постоянен скрининг, хранително суплементиране, подкрепа с хранителни пакети или ваучери. По проекта е създадена програма за хранителна подкрепа, която е пилотирана успешно в община Самоков.

„Невидимите, които виждаме“ – инициатива за промени в процедурата за издаване на лични документи.

240 000 български граждани нямат лични документи поради липсата на адресна регистрация. Това ги лишава от основни човешки права – достъп до социални услуги, здравеопазване, правни услуги, гласуване, работа – така държавата губи ценни човешки ресурси.

Експертите по проекта изготвиха предложения за промени в Закона за гражданската регистрация и Закона за личните документи, които ще позволят на хората без постоянен адрес да получат лични карти. Създадена е работна група в МРРБ, която работи за внасяне на тези предложения в НС до края на 2023.

„Да пораснем заедно“ – инициатива за осигуряване на услуги в подкрепа на родителството и отзивчивата грижа.

От години в България липсват адекватни и достъпни услуги, които да предоставят подпомагане на отзивчивото родителство и подобряване качеството на грижа за деца от 0 до 3 години. Липсва обществено и институционално разбиране за важността на първите три години от живота на бебето за неговото развитие.

По проекта са създадени план и програма за застъпническа кампания, доклад за преглед и описание на съществуващите услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства, формиран е експертен екип, който с участието си в различни регионални форуми и дискусии популяризира и развива темата.

На срещата беше представена и добра практика: Инициативата „Ранно учене и развитие“, реализирана от фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово, в рамките на която с ежемесечни срещи с участието на 91 жени и 81 деца от общността бяха подкрепяни техните съвместни развиващи занимания.

„Цветно утро за нашите деца“ – застъпничество за нормативни и законодателни промени за осигуряване на достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Липсата на национална лекарствена политика е бариера за достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве. Най-засегнати са бедните и уязвимите групи, които нямат средства за купуване на лекарства. Недостатъчни са аптеките и лекарските практики в малките населени места. Всичко това води до хронични заболявания и повече хоспитализации на децата от 0 до 3.

Застъпническата работа трябва да продължи с актуализиране на данните за децата от 0 -3 години и достъпа им до лекарства; изработване на финансова обосновка и примерен алгоритъм за получаване на достъпа до лекарство – с ваучери, с целева сума, с безплатна електронна рецепта.

След края на проекта, неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ ще продължи работа за постигане на своята голяма цел: всяко дете в България да се роди здраво, в сигурен дом и семейство, да има достъп до качествени здравни услуги и безплатни лекарства, да се храни пълноценно и да развива своите способности от най-ранна възраст.

• Вижте повече за събитието в линка тук: https://bit.ly/3N6tElo

групова снимка
Categories
Новини

Важни стъпки: Създаване на Национална стратегия за детето до 2030 г.

Началото беше поставено през юли тази година. Стратегията ще бъде изработена от междуведомствена работна група към Националния съвет за закрила на детето (НСЗД) с председател Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

На първото заседание на междуведомствената група министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова заяви силна политическа воля за разработването на качествено нова Стратегия за детето и семейното благосъстояние. Министър Шалапатова отбеляза, че управленската програма на правителството включва област „Детско благосъстояние и семейни политики“. В тази връзка се планира актуализация на Закона за закрила на детето и други нормативни актове, с които да се постигне „ново ниво на грижа и гаранция за правата на децата“. Управленската програма предвижда разработването на Стратегията за детето и семейството.

Междуведомствената работна група се обедини около идеята да се изработи визионерски документ, на достъпен език за масовата аудитория. Структурата на Стратегията ще следва методическите указания, определени от Министерски съвет. Оперативна група от представители на няколко организации, участващи в НСЗД, ще подпомага работата на междуведомствената група. Оперативната група включва представители на ДАЗД, съветници на МТСП, Национален статистически институт, УНИЦЕФ България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Конкордия“.

На своите заседания през септември и октомври междуведомствената работна група прие пътна карта за изработване на Стратегията. Тя предвижда до края на януари 2024 да бъде изготвена официална версия на стратегическия документ, която ще бъде представена за обществено обсъждане. До края на 2024 г. ще се приеме План за изпълнение на Стратегията, в който ще бъдат разписани конкретни мерки и финансови ресурси.

През октомври междуведомствената група обсъди и прие визия и области на Стратегията, както и план за провеждане на консултации със заинтересовани страни. До края на ноември се провеждат консултации със съответните заинтересовани страни, които включват инициативата на МТСП „Гласът на децата и техните семейства“, социологическо проучване на общественото мнение, обществени и индивидуални срещи с организации в различни сфери – ранно детско развитие, образование, здравеопазване, сигурност и безопасност, детско правосъдие и др. Целта е заинтересованите страни да участват в създаването на новата Стратегия, да посочат основните проблеми, към които трябва да бъдат насочени държавните политики, както и решенията, които трябва да бъдат взети, за да се подобри благосъстоянието на децата. Резултатите от тези консултации ще оформят политиките за децата и семействата, които ще залегнат в новата Стратегия.

В качеството си на участник в междуведомствената група до края на ноември фондация „За Нашите Деца“ ще проведе разговор с организациите от Алианса за ранно детско развитие по следните основни въпроси:

1. Какви са важните проблеми на децата и семействата в България? Как виждате тяхното преодоляване?

2. Как новата стратегия за детето ще помогне за решаването на тези най-важни проблеми на децата и семействата в България?

3. Какво искате новата стратегия за детето да промени в отношението към децата и семействата в България?

4. В какви решения и дейности при изпълнението на стратегията е добре да участват и как родителите, децата, държавата през своите институции – министерства, агенции и т.н.?

Categories
Новини

Привличане на подкрепа от Европарламента за кампанията „Първите години, първи приоритет

На 16-18 октомври в Брюксел се проведе среща на националните координатори от 11 държави – участнички в европейската кампания „Първите години, първи приоритет“. Кампанията цели да постави на фокус в политическия дневен ред ранното детско развитие, увеличаване на публичните инвестиции в ефективни мерки за уязвимите семейства и общности и възприемане на интегриран междусекторен подход.

На срещата беше обсъдена съвместна стратегия за привличане на подкрепа за целите на кампанията в различните етапи от изборната кампания за членове на Европейския парламент (ЕП) и след нея. Конкретните искания, които кампанията ще отправи към институциите на европейско ниво, включват създаване на oрган за правата на детето в ЕП, Агенция за гаранция за детето, Интергрупа за правата на детето, Комисар по правата на детето.

Бяха представени и добри примери за междусекторен подход при развиване на националните политики за ранно детско развитие от Ирландия и Колумбия, както и методиката Primokiz на фондация „Джейкъбс“ – за ангажиране на местните власти за увеличаване на достъпа до качествени услуги за ранно детско развитие.

Националните координатори от България – фондация Тръст за Социална Алтернатива и Фондация „За Нашите Деца“ – бяха представени от Искра Стойкова, директор на програмата „Първите 1000 дни“ към ТСА.

2
Categories
Публикации

Необикновеният случай на една успешна образователна реформа

Въпреки че Европа вече не може да претендира за световно лидерство в училищното образование, държави като Естония, Полша и Словения, редовно демонстрират забележителни постижения. Една европейска страна, обаче, заслужава специално внимание. Mакар първите ѝ PISA резултати да бяха притеснителни, Португалия успя да достигне и надмине средните показатели за страните от ОИСР, които участват в изследването, като убедително повиши нивото на своето училищно образование.

За да оценим истински постигнатото от Португалия, се налага да погледнем отвъд усреднените данни. Страната успя да повиши нивото на всички в науката, математиката и четенето през последното десетилетие, като увеличи броя на най-добре представилите се, [но и] като същевременно намали броя на учениците, които не постигат базовото ниво на умения“. Като се има предвид, че редица училищни образователни системи доказват отново и отново, че са особено предразположени към образователни неравенства, обвързани със социално-икономическия статус на учениците, опитът, натрупан в Португалия, може да бъде особено полезен.

Как беше възможно Португалия да постигне такъв напредък? Какви ключови поуки могат да бъдат извлечени от една образователна реформа, която повиши нивото на всички категории ученици?

Обърнете внимание на основите

Дълбоко недоволна от първоначалните си PISA резултати, Португалия насочи вниманието си към базовите компоненти на училищното образование. Кои са основните елементи на една училищната образователна система? Когато дойде ред на Португалия да отговори на този въпрос, тя се фокусира върху:

 
  • учебната програма,
  • оценяването,
  • институционализирана структурна подкрепа, която предотвратява индивидуални образователни неуспехи,
  • функционално училищно управление,
  • подходящи образователни условия за всички учащи, включително смислено професионално образование,
  • подходящи учебници и други учебни материали.

 

Нека разгледаме един по един всеки от тези компоненти.

Амбициозна и добре структурирана учебна програма

Училищното образование напредва по-бързо, ако разполага с амбициозни и добре структурирани учебни програми. Те са задължителни, ако страната иска да регистрира напредък. Това важи в още по-голяма степен, ако трябва да се навакса изоставане (например от другите страни членки на ЕС). Учебната програма трябва да е амбициозна, както по отношение на обхват (знания, умения, нагласи), така и на цели (придобитите знания трябва да надхвърлят основните, минимално необходимите).

Но само амбиция не е достатъчна. Учебната програма трябва да бъде добре структурирана. Ако не е, никой няма да може да я осмисли, камо ли да я използва. Една съвременна учебна програма трябва да бъде научно базирана. Когнитивната психология насочва към подход предполагащ структурирането на учебната програма по предметни области, както и към ясно зададени учебни цели. Накратко: учебната програма трябва да дава яснота относно какво ученикът трябва да научи в съответната предметна област (напр. математика, биология и т.н.) и на съответното ниво (образователен етап или клас).

В това отношение уроците, научени в Португалия, са подкрепени например от опита на вече безспорния лидер в училищното образование в Европа – Естония.

Оценяване

Оценяването е неизбежна част не само от структурата на съвременното училищно образование, но и от всеки процес на усвояване на знания. Нека отново се обърнем към науката. Съвременната когнитивна психология обръща внимание на явление дефинирано като тестов ефект. Максимално обобщено и опростено, различни изследвания демонстрират, че когато човек се тества, то и научава. Но това далеч не е всичко.

Добавената стойност на оценяването се простира далеч отвъд приноса му към запаметяването. Оценяването е неразривно свързано с две други основи на училищното образование: учебната програма и предотвратяването на личния образователен неуспех.

Смисленото оценяване е невъзможно без добра учебна програма, която, да подчертаем отново, трябва да е добре структурирана около знания по предметни области, да е подробна и целенасочена. От гледна точка на съдържанието: правилно структуриран процес на оценяване трябва да следва учебната програма, а не обратното.

От гледна точка на процеса: пълноценно функциониращото училищно оценяване включва както независимото външно, така и текущо вътрешно, провежда се редовно и води до целенасочена и персонализирана обратна връзка, която подпомага подобряването на резултатите от обучението на всеки ученик. Оценяването дава резултати, когато се разглежда като стимул и насока, а не като ригиден контролен механизъм.

Оценяването е също така съществен компонент на всеки универсален механизъм за подкрепа, който има за цел да предотврати (индивидуален) образователен неуспех.

Оценяването играе основна роля за постигането на справедливост и достъп до качествено образование. Оценяването трябва да позволи на учителите да насочат вниманието си към всеки конкретен ученик веднага щом се проявят затруднения в усвояването на знания и трябва да помогне на преподавателите да подготвят правилната (временна) подкрепа. Колкото по-бързо се идентифицират обучителните затруднения, толкова по-ефективна би била целенасочената подкрепа и толкова по-кратко ще е нужна допълнителна помощ.

Целенасочена подкрепа за предотвратяване на провал в образованието

Както международни програми за оценяване като PISA, така и португалският опит показват, че ученици, които не достигат образователния си потенциал, трябва да бъдат подкрепяни. Тази помощ трябва да бъде системна и най-вече целенасочена: тя трябва да води до справяне с идентифицираните затруднения и до постигане на осезаемо по-добри резултати.

Всеки механизъм за подкрепа, насочен към предотвратяване на неуспех в образованието, трябва да изхожда от принципа, че за една образователна система неуспехът, на който и да е от учениците в нея, не е приемлива опция. Интернализирането на този принцип трябва да е част от съзнанието на всеки, който работи за съответната системата. Очевидни рискове тук са конформизмът, понижаването на стандартите, опростяване на изискванията, избягване на тестването и т.н. Това би било изключително несправедливо и увреждащо всички ученици.

Конформизмът лишава не само учениците, изпитващи затруднения, но и всички техни връстници от шанса да достигнат образователния си потенциал. И би било двойно несправедливо към учениците, които изпитват обучителни затруднения, тъй като занижавайки стандартите, системата, макар и да им позволява де юре да преминат на следващо ниво, ги проваля де факто, като им отказва помощ, от която те действително се нуждаят. Или, както вече беше посочено другаде„Образованието, което предизвиква, е единственият инструмент за напредък на бедните хора“.

Функционално училищно управление чрез автономия

Независимо колко добре е структурирана системата на училищното образование на макро ниво, тя не може да постигне резултати, ако образователният процес на ниво училище не се управлява пълноценно. Училищната автономия се е доказала не само в Португалия, но и другаде, като успешен подход, позволяващ на всяко училище да функционира и да реализира своя потенциал. При все това, важно е да се осъзнае, че училищната автономия не може да бъде цел на образователната политика, а винаги остава средство, което подкрепя педагозите да реализират целите, заложени в учебната програма.

Това вероятно е най-добре демонстрирано от Естония, тъй като тази страна „е отличен пример за училищна система, където на ниво училище се решава как да се постигнат, поставените от националната учебна програма цели“. Училищната автономия изисква както култура на доверие, така и училищна отчетност. Добър пример за взаимносвързаност между културата на доверие и училищната автономия е Словения, а Естония показва как „училищната автономия е съчетана с отчетност, постигната чрез прозрачност“.

Годишните (периодични) училищни планове, сега стандартна практика в споменатите страни, допринасят за функционалността на училищното управление, тъй като те са както материализация на училищната автономия, така и прозрачен механизъм за отчетност.

Подходящи образователни решения за всички ученици

Желанието и подкрепата за всяко дете да реализира потенциала си за учене трябва да се комбинират с подходящи образователни условия за всички ученици. Ключови тук са структурата и използването на алтернативни образователни „пътеки“, включително и смисленото професионално образование. Тези тематични области са само отбелязани тук, без да се разглеждат подробно, тъй като са огромни и заслужават самостоятелен текст.

Учебници и учебни материали

Държавите с добри учебници напредват повече. Учебниците направляват не само усвояването на знания от учениците, но и процеса на преподаване от страна на учителите. PISA и други проучвания показат връзка между това, което съдържат учебниците, и това, което учителите преподават.

Не е лесно да се създаде добър учебник, но е изключително важно, тъй като учебниците влияят на всички преподаватели. И все пак въздействието на учебниците е различно. Докато добрите учебници добавят стойност към преподаването на опитни, отлични учители, те са от решаващо значение, когато учителят е по-малко подготвен. Ето защо учебници с по-ниско качество не трябва да се допускат в образователната система и е важно да има надеждна система за одобряването им.

При избора на един учебник никога не трябва да се изхожда от финансова гледна точка, а по-скоро от приноса му към стойността на образованието като обществено благо. Цената на липсата на добър учебник значително надхвърля всички финансови съображения, свързани с конкретното решение дали даден учебник трябва да бъде одобрен, или не.

Вместо заключение

Както и при много други страни, първите PISA резултати на Португалия бяха меко казано тревожни. Но преживеният от страната PISA шок не доведе до конформизъм и отчаяние. Напротив, Португалия превърна кризата във възможност и реформира училищното си образование.

Способността на португалските педагози да си поставят и преследват общи цели се оказва решаваща„Всеобхващащото съгласуване се оказа от съществено значение, за да се включат всички и те да се стремят към едни и същи цели. Въпреки че това изглежда очевидно, струва си да го подчертаем: добре дефинираната учебна програма помага учебниците да бъдат приведени в съответствие с желаните цели, помага на учителите, помага за разработването на надеждни и валидни национални оценки, помага на родителите, помага на учениците“.

Мобилизацията зад набор от общи, интернализирани цели послужи като отправна точка по стръмния път на догонване на европейските партньори. И това е още един урок, който Португалия научи по трудния начин.

За авторите

Нуно Крато е професор по математика и бивш министър на образованието на Португалия. Неговият мандат (2011 – 2015 г.) се характеризира със забележителния напредък, отбелязан от страната в сферата на образованието, за което свидетелстват и резултатите от международното изследване PISA.

Йордан Йосифов се занимава с изследвания и анализи в сферата на образованието. Има опит от над 20 страни в Европа, Азия и Африка. Проучванията, с които е бил ангажиран в България, са правени по поръчка на международни организации и държавни институции.

Статията е публикувана в Mediapool на  9 юли 2023 г. и се публикува на сайта на Алианс за ранно детско развитие с разрешението на Mediapool, Йордан Йосифов и Нуно Крато.
Categories
Новини

Конференция на бъдещето на Алианс за ранно детско развитие се проведе в София

Конференцията бе първата по рода си за мрежата и постигна целта си да предостави открит форум за приобщаваща и прозрачна дискусия на членовете по редица ключови приоритети и предизвикателства, в рамките на която да очертае дългосрочна перспектива за развитие и да инициира процес за промяна чрез общо разбиране за действителната ситуация и формулиране на обща визия, цели и идеи за ефективно управление на алианса. Присъстваха около 40 участника – представители на организациите-членове и индивидуални членове.

Събитието бе открито с приветствие от г-жа Лиана Гент, Изпълнителен директор на Международната асоциация стъпка по-стъпка – ISSA, която пожела успех на участниците и набеляза основните характеристики на успешните мрежи.

Г-н Трендафил Меретев, мениджър „Проекти и застъпничество“ към „За Нашите Деца“, представи основни моменти от развитието на АРДР през последните години, както и размисли и идеи относно бъдещото развитие.

ранно детско развитие

Събитието се проведе под формата на дебати и дискусии, изпълнени с енергия, творчески дух и стремеж за промяна , които дадоха възможност на членове на Алианса да споделят своите идеи и да допринесат за оформянето на бъдещето развитие на АРДР.

Конференцията бе модерирана от г-жа Ива Таралежкова, сдружение „Деветашко плато“, която успя да привнесе външен и неутрален поглед, като постави дискусиите в перспектива.

В резултат на конференцията, на база обща и споделена визия и цели, бяха набелязани идеи за развитието на АРДР, които ще бъдат разработени в детайли от временна работна група и ще бъдат представени за гласуване от Общия съвет на Алианса.

Алианс за ранно детско развитие е неформална мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата, създадена през 2018. Членовете на Алианса работят за овластяване, развиване и укрепване на ресурсите на родители и професионалисти за пълноценна грижа.

Основни цели на проекта са подобряване на работата на Алианса, постигане на синергия между членовете, обединяване около единни послания, консолидиране на усилията за застъпничество за формиране на по-благоприятна обществена и политическа среда в подкрепа на ранното детско развитие.

Categories
Новини

Да чуем децата

„Джундиай с гордост нарича себе си „Града на децата“. Пътят, който изминахме, за да стигнем до тук, започна с политическото решение да оценим и дадем приоритет на детството“, разказва кметът на бразилския град Луиз Фернандо Макадо. Той е гост в уебинара „Да чуем децата“, който ще се проведе на 28 март, вторник, от 15:00 до 16:30 ч.

 

Дискусията с участието на Макадо ще постави фокус върху ролята на децата като потърпевши от климатичните промени, но и като субекти, които могат да бъдат част от решенията на проблемите на модерния градски човек. „Самият аз като баща вече ясно разбирах значението на политиките и услугите, които подкрепят малките деца и семействата. Като държавен служител познавах  предизвикателствата, свързани с климата и екологичните проблеми“, споделя Макадо. Заедно с него ще обсъдим най-новото в сферата на детското участие, ролята на играта за ранното детско развитие и  изграждането на пространства за игра за деца. Ще бъдат споделени добри практики, ефективни решения и практически насоки за тяхното прилагане в България.

ecm2021 quote card 15 ardr 222

Във втората част на уебинара Пламена Николова от Национална мрежа за децата ще представи съвместна инициатива на Национална мрежа за децата и Eurochild „Деца изследователи“. Участниците ще се запознаят и с резултатите от изследването на тема „Екология“. То е реализирано от младежите, които изследват гледната точка на свои връстници по шест значими теми, определени от самите тях като важни за общността, в която живеят.

Уебинара „Да чуем децата“ на 28 март е част серия уебинари с международно участие, които ще представят добри практики в сферата на детското развитие в контекста на борбата с климатичните промени. Това е съвместна инициатива на фондация „За Нашите Деца“, фондация „За децата в риск по света“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и фондация „Бернард ван Лейр“. Целта на инициативата е да популяризира научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание „Early Childhood Matters“.

Линк за регистрация за участие в уебинара на 28 март тук:

През април очаквайте информация за още два уебинара по темата:

На 7 април предстои уебинар, посветен на ролята на играта на открито за ранното образование на децата. Гост лектор е Джантирар Абей, заместник-кмет на градската администрация на Адис Абеба, Етиопия.

На 24 април можете да се включите в уебинар за градските пространства за игра и играта като проява на естествено любопитство и изследователство на децата. В онлайн събитието ще участва Рам Айзенберг, директор и основател на Ram Eisenberg Environmental Design (фирма за ландшафтна архитектура, базирана в Хайфа, Израел).

comite 2021 1 2222
Categories
Новини

Грижата за ранното детско развитие – мисията на АРДР

„Опитваме се да допринесем, като обогатим Алианса с нашите знания и опит благодарение на статута на УНИЦЕФ като международна организация, активна в 190 държави по света“, добавя Кънева. Дейностите на членовете на АРДР са насочени към повишаване на капацитета и популяризиране на темата за ранно детско развитие сред специалистите и обществото като цяло.

„Надявам се чрез такива обединения да можем да правим по-големи, мащабни, смели и устойчиви промени в политиките за ранно детско развитие“, споделя Яна Алексиева от Асоциация „Родители“. „Чрез дейността на Алианса поставяме детето и ранното детско развитие в центъра на вниманието, разглеждайки нужните стъпки през опита на съответната организация“.

 

2 ranno detstvo

В България има въведени съществен брой политики за децата в най-ранна възраст, но подходът е разпокъсан и на парче. По думите на Ваня Кънева липсва цялостна визия и единен подход към насърчаването на ранното детско развитие от страна на държавата. „С колегите от Алианса се стараем да допринесем такъв да има“, отбелязва още тя.

Пример в тази насока е работната група „Ранно учене“ към Алианса. Фокусът е върху политики, свързани с образованието в ранна възраст, със съдействие на държавни институции, различни експерти, професионалисти, университетски преподаватели за по-добро, качествено, съвременно учене в най-ранните години. „Усилията са насочени към децата в неравностойно положение и специалната грижа и отношение към тях,“ разказва Деси Стоева, координатор на Работна група „Ранно учене, образование и грижи в ранна възраст“. „Надяваме се скоро да започне реализацията на документ, по който Алиансът има огромен принос – за вкарването на цяла глава за ранно детско развитие, стратегическата рамка за образование и развитие на ученето“.

Според Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“ е необходимо популяризирането на темата в България. „В тези начални години, в които детето започва своето израстване, развитие и оформяне като личност, е изключително важно то да бъде подкрепено. Това е възможно чрез кампании и държавни политики, които насърчават родителите да развиват умения за отглеждане на децата с фокус върху ранното детско развитие“.

Належащо е да има такава организация за развитие на децата, споделя опита си и Анче Кривонозова от Фондация „Бъдеще“ – Ракитово. „Алиансът е мястото, където искаме да развиваме и обогатяваме капацитета си по темата“, добавя тя.

Повече вижте във видеото тук:

Play Video about ardr logo final