За Aлианса

Kак започнахме

Септември 2017 г

Първа среща на бъдещото обединение, обсъждане на проблемите и решение за съвместни действия

Ноември 2017 г.

Втора среща, обсъждане на общата ни визия за децата

Януари 2018 г.

Трета среща, решение за сформиране на малки групи, които да разработят учредителен документ и общи застъпнически предложения

Май 2018 г.

Четвърта среща, представяне на работата на групите

май – септември

Финализиране на учредителен документ и приемане на заявки за членство; отправяне на съвместни застъпнически предложения към стратегия за ранно детско развитие

16 октомври 2018 г.

Учредяване на АРДР