Categories
Новини

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

На първата среща бяха обсъдени определените в цитираната заповед задачи. Всяка от отговорните институции представи своята визия, както и стъпките за подобряване на координацията при планиране и реализиране на политиките за ранно детско развитие. Заседанието откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, а в дискусиите участваха социалният министър Иванка Шалапатова и здравният министър Христо Хинков.

„Необходимо е създаване на цялостна система за образование и грижа в ранна детска възраст, както и изготвяне на стандарт за ранното детско развитие“, подчерта министър Цоков. По думите му най-добрият механизъм за решаване на този проблем е извеждането му на междуинституционално и национално ниво.

Министър Шалапатова акцентира, че при всички мерки и промени, които ще се изготвят, е важно да се гарантират правата на децата, като се включат активно всички заинтересовани страни – на родителите и работещите в институциите. По думите й каквато и стратегия да се изготви, е необходимо да има обществен консенсус по темата.

Според здравния министър проф. Хинков е важно хората да бъдат научени да работят заедно и промените да се осъществят така че да се гарантира устойчивост в модела.

Дейността на междуведомствената работна група е свързана с изработване на стратегически документ за ранно детско развитие с хоризонт до 2030 (посоченият в заповедта срок е 30 април 2024). В задачите е заложено също изработване на годишен план за насърчаване на ранното детско развитие чрез осигуряване на достъп до социални, здравни, образователни и интегрирани услуги. Предвидено е и изработване на предложения за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с ранното детско развитие, както и други нормативни актове.

Председател на междуведомствената работна група е министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Заместник-председатели са съответно Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката; Елка Налбантова, заместник-министър на труда и социалната политика; доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването.

Снимка: Министерство на образованието и науката