Categories
Публикации

Съвместно изявление относно ранното детско развитие в контекста на кризата в Украйна

Мрежата за действие за ранното детско развитие (ECDAN), Консорциумът за мир в ранното детство (ECPC), Moving Minds Alliance, Международната асоциация стъпка по стъпка (ISSA), Азиатско-тихоокеанската регионална мрежа за ранно детство (ARNEC), Мрежата за Африканското ранно детско развитие (AfECN) и Арабската мрежа за ранно детско развитие (ANECD) изразяват своята дълбока загриженост относно насилствения конфликт и хуманитарната криза, които се развиват в Украйна след започването на войната на 24 февруари. За съжаление децата, попаднали в този конфликт, ще бъдат най-неблагоприятно засегнати. 

Трябва да поставим защитата, здравето, ученето, благосъстоянието и нуждите от развитие на малките деца в Украйна – 2 милиона деца на възраст под 5 години, в центъра на нашия отговор. Нестабилността, идваща от войната, нанася дълбока травма върху психиката на децата и семействата, бягащи от Украйна. За съжаление тези последици ще са дълготрайни и ще се предават от поколение на поколение. Световната общност трябва да действа незабавно.

Конфликтът в Украйна идва след множеството хуманитарни кризи – в Афганистан, Хаити, Мадагаскар, Ливан, Палестина, Венецуела, Етиопия, Сирия, Йемен и много други места по света. Прогнозите на УНИЦЕФ от 2018 г. показват, че повече от едно на всеки пет бебета се раждат и започват живота си в ситуации на конфликт и криза. Финансирането, фокусирано върху ранното детско развитие (РДР), особено чрез закрила и образование на детето, е недостатъчно, особено в засегнатите от криза страни.

Само около 3% от общата помощ за развитие на засегнати от криза страни и 2% от хуманитарното финансиране отиват за предоставяне на качествени услуги в ранна възраст на новородени, малки деца и лицата, които се грижат за тях. Глобалната общност трябва да действа сега, за да увеличи финансирането за РДР.

Цяло поколение деца, които живеят или наскоро са мигрирали от Украйна, са изложени на риск. Много семейства вече са принудени да напуснат домовете си. Преди началото на настоящата криза 2,9 милиона души в Украйна вече се нуждаеха от хуманитарна помощ, а 750 образователни учреждения бяха повредени поради насилствения конфликт, започнал през 2014 г. ООН изчислява, че 12 милиона души в Украйна ще се нуждаят от помощ и защита, докато над 4 милиона бежанци може да се нуждаят от закрила и помощ в съседни страни през следващите месеци.

Разселените семейства имат непосредствена нужда от основни грижи, включително безопасно място за живеене, подходяща храна, топли дрехи и чиста вода. Най-уязвимите деца се нуждаят от особено внимание, като децата с увреждания и специални нужди, които могат да изпитат предизвикателства при бягството от войната или да имат спешна нужда от специализирани услуги или лекарства, когато пристигат в приемащите страни. Международната общност трябва да осигури безопасно преминаване и защита на семействата, бягащи от разрушенията. Ние също така призоваваме приемащите и транзитните страни да гарантират най-добрия инетрес на децата като предоставят услуги съобразени с пола, защита на децата от злоупотреба и психосоциална подкрепа като основни елементи от интервенциите в подкрепа на децата и лицата, които се грижат за тях.

Правителства, донори и други международни организации трябва да реагират спешно, за да защитят и подкрепят всички малки деца и техните семейства в Украйна и тези, които търсят убежище в съседни страни. Защитата на малки деца, засегнати от настоящата криза, и приоритизирането на тяхното оцеляване, развитие и защита, е необходимо не само с цел облекчаване на страданието и защита на техните права, но също така и за дастимулира икономическото възстановяване и ще изгради силна основа за мир и сигурност, устойчивост, социална справедливост и социално сближаване.

„Не е твърде късно да спасим това поколение от бича на войната“, казва генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, „Имаме нужда от мир“. Международната общност трябва да действа СЕГА, за да сведе до минимум трайното въздействие, което този конфликт ще има върху живота на малките деца и техните семейства. 

Организациите, подписали това изявление  мобилизират ресурси, полагат усилия в Украйна и съседните страни и са готови да предоставят своя опит на други организации планиращи и предоставящи хуманитарна подкрепа.

Призоваваме правителствата и донорите да насочат средства в подкрепа на всички семейства, включително тези, които са разселени, които се борят да запазят безопасността на децата си и да задоволят основните им нужди, включително достъп до психосоциални услуги. 

Това включва разширени инвестиции в петте компонента на грижите (добро здраве, адекватно хранене, възможности за учене, безопасност и сигурност и отзивчиви грижи) като основна част от помощта за развитие, реакция при извънредни ситуации и хуманитарни дейности.

Науката предвещава нова ера, заявявайки, че РДР е жизненоважна възможност за изграждане на устойчиво бъдеще, подходящо за децата от Украйна и други конфликтни зони по цял свят, и за овластяването им чрез популяризиране на Културата на мира, както призоваватОбединените нации (Резолюция на ООН A/RES/74/21).

Ако искаме да изградим истински мир в нашия свят, трябва да защитаваме и подкрепяме децата и да работим заедно за защитана правата, гарантиране на равенството, възприемане на многообразието и социалната справедливост за и сред нашите деца. 

Нека посветим общите си усилия и ресурси, за да отгледаме деца, които се прегръщат, играят, учат, и се подкрепят взаимно, и да бъдем непоколебими агенти на промяната, за да изградим път към един по-мирен и устойчив свят.