Привличане на подкрепа от Европарламента за кампанията „Първите години, първи приоритет

Мъж изнася презентация
Кампанията "Първите години, първи приоритет" ще търси подкрепа за ранното детско развитие от кандидатите за депутати в Европейския парламент.

На 16-18 октомври в Брюксел се проведе среща на националните координатори от 11 държави – участнички в европейската кампания „Първите години, първи приоритет“. Кампанията цели да постави на фокус в политическия дневен ред ранното детско развитие, увеличаване на публичните инвестиции в ефективни мерки за уязвимите семейства и общности и възприемане на интегриран междусекторен подход.

На срещата беше обсъдена съвместна стратегия за привличане на подкрепа за целите на кампанията в различните етапи от изборната кампания за членове на Европейския парламент (ЕП) и след нея. Конкретните искания, които кампанията ще отправи към институциите на европейско ниво, включват създаване на oрган за правата на детето в ЕП, Агенция за гаранция за детето, Интергрупа за правата на детето, Комисар по правата на детето.

Бяха представени и добри примери за междусекторен подход при развиване на националните политики за ранно детско развитие от Ирландия и Колумбия, както и методиката Primokiz на фондация „Джейкъбс“ – за ангажиране на местните власти за увеличаване на достъпа до качествени услуги за ранно детско развитие.

Националните координатори от България – фондация Тръст за Социална Алтернатива и Фондация „За Нашите Деца“ – бяха представени от Искра Стойкова, директор на програмата „Първите 1000 дни“ към ТСА.

2

Още публикации

0 3 logo transperant

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество – около това се обединиха участниците в заключителното събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.

20230519 130557 scaled

Конференция на бъдещето на Алианс за ранно детско развитие се проведе в София

На 18 и 19 май 2023 г. в зала „Централ“ на хотел „Форум“ в София се проведе Конференция на бъдещето на Алианс за ранно детско развитие (АРДР), в рамките на проект „Към по-добър Алианс за ранно детско развитие“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“.