Привличане на подкрепа от Европарламента за кампанията „Първите години, първи приоритет

Мъж изнася презентация
Кампанията "Първите години, първи приоритет" ще търси подкрепа за ранното детско развитие от кандидатите за депутати в Европейския парламент.

На 16-18 октомври в Брюксел се проведе среща на националните координатори от 11 държави – участнички в европейската кампания „Първите години, първи приоритет“. Кампанията цели да постави на фокус в политическия дневен ред ранното детско развитие, увеличаване на публичните инвестиции в ефективни мерки за уязвимите семейства и общности и възприемане на интегриран междусекторен подход.

На срещата беше обсъдена съвместна стратегия за привличане на подкрепа за целите на кампанията в различните етапи от изборната кампания за членове на Европейския парламент (ЕП) и след нея. Конкретните искания, които кампанията ще отправи към институциите на европейско ниво, включват създаване на oрган за правата на детето в ЕП, Агенция за гаранция за детето, Интергрупа за правата на детето, Комисар по правата на детето.

Бяха представени и добри примери за междусекторен подход при развиване на националните политики за ранно детско развитие от Ирландия и Колумбия, както и методиката Primokiz на фондация „Джейкъбс“ – за ангажиране на местните власти за увеличаване на достъпа до качествени услуги за ранно детско развитие.

Националните координатори от България – фондация Тръст за Социална Алтернатива и Фондация „За Нашите Деца“ – бяха представени от Искра Стойкова, директор на програмата „Първите 1000 дни“ към ТСА.

2

Още публикации

logo final

Уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ с Аманда Уелш

„Успехът на мрежите зависи от създаването на ползи за нейните членове, които се генерират постоянно с течение на времето. Това могат да бъдат индивидуални ползи или колективни, тоест предимства за мрежата като цяло“. Това заяви Аманда Уелш по време на онлайн семинар на тема „Насърчаване на активността в мрежата“.

4 image article website rabotna grupa za rdr

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

Постоянна междуведомствена работна група за политиките за ранно детско развитие стартира дейността си през ноември. Началото бе поставено с първото заседание в Министерството на образованието и науката, определено със заповед N Р-191 от 13.10.23 на министър-председателя на България

0 3 logo transperant

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество – около това се обединиха участниците в заключителното събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.