Нова философия за ранна детска грижа у нас – мисията възможна

2
Експерти обсъдиха законопроекта за преминаване на детските ясли към МОН

„Ценност ли е всъщност детето в нашата обществена система. Преценете какъв е отговорът, при положение че нямаме Закон за детето, Стратегия за детето и нито един стратегически документ, посветен на ранното детско развитие. Ако има политически текст или разговор по тази тема, той се свежда до работни места, заплати на работещите в системата, колективни трудови договори и други административни въпроси, вместо в центъра да са детето и семейството“.

С тези думи Трендафил Меретев, мениджър „Проекти и застъпничество“ във фондация „За Нашите Деца“, се обърна към участниците във важен форум за детската грижа. Г-н Меретев представи фондацията ни в най-голямата кръгла маса, организирана досега в страната, посветена на новата философия за ранна детска грижа.

 

Повод за срещата през януари беше законопроектът за преминаване на детските ясли към Министерството на образованието и науката. Събитието се проведе по инициатива на народния представител от Демократична България Елисавета Белобрадова. Участваха народни представители, директори на детски ясли и детски градини, синдикалисти, експерти от академичните среди, представители на НСОРБ и местна администрация, активисти и експерти от граждански организации, включително и членове на Алианса за ранно детско развитие.

 

Пред участниците Трендафил Меретев предложи фокусът да се насочи към изграждането на единна система за грижи и образование за децата, наред с цялостна политика за ранно детско развитие. „Всички трябва да се обединят и да изградим нова система, която да надгражда и осъвремени яслената грижа и предучилищно образование. И в страната да се въведе нова философия за холистичната грижа за децата – от тяхното зачеване до постъпването им в първи клас. Така правят водещите и развити страни“, подчерта той.

4

Управлението на една нова система предполага много работа и кураж – ресурсно управление, компетенции, синхронизация. Не е важно кое министерство ще управлява новата система, а как трите министерства и системи на здравеопазване, образование и социална закрила ще изградят обща система за ранно детско развитие, обясни Меретев и добави: „Ако сега с това се заема МОН – нека покаже своите институционални възможности“.

 

Преминаването на детските ясли и детски градини под управлението на нова единна система наред с цялостна политика за ранно детско развитие ще помогне страната ни да се справи с редица проблеми. Например – високата детска смъртност, детска бедност и социално изключване, отпадането на децата от училище, липсата на компетенции за професионалното реализиране на младите хора, демографския срив и слабо икономическо развитие.

cute little boy and girl together in autumnal park

 

„Нужда от такава реформа е критична и колкото по-рано стартира, толкова по-добре! Знания имаме, политическа воля е нужна, за да се променят и мотивацията, и компетенциите на професионалистите, така че да имаме подкрепени и уверени родители и публични услуги – и България да стане „място за щастливо детство“! Сега не е така“, обобщи Трендафил Меретев.

Съгласуването в мрежата изисква различен тип ресурси – за разработване, определяне и споделяне на идеите на общ език. Важно е да се установи къде се срещат отделните гледни точки, което може да изисква допълнителни проучвания, ресурси и време за изготвяне на споразумения или необходимите документи. Едновременно с това е нужно работата по даден проект да се разпределя между всички участници в мрежата.

Още публикации

20230519 130557 scaled

Конференция на бъдещето на Алианс за ранно детско развитие се проведе в София

На 18 и 19 май 2023 г. в зала „Централ“ на хотел „Форум“ в София се проведе Конференция на бъдещето на Алианс за ранно детско развитие (АРДР), в рамките на проект „Към по-добър Алианс за ранно детско развитие“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

comite 2020 23333

Да чуем децата

На 28 март е първият от серия уебинари за детското развитие в контекста на борбата с климатичните промени

1 video uchastnitsi

Грижата за ранното детско развитие – мисията на АРДР

„Алиансът за ранно детско развитие е една от най-важните коалиции в сферата на правата на децата в България. Това са над 50 организации с изключително богата експертиза. УНИЦЕФ е партньор на Алианса от самото начало на неговото формиране“, казва Ваня Кънева, консултант по ранно детско развитие в УНИЦЕФ България.