Нова философия за ранна детска грижа у нас – мисията възможна

2
Експерти обсъдиха законопроекта за преминаване на детските ясли към МОН

„Ценност ли е всъщност детето в нашата обществена система. Преценете какъв е отговорът, при положение че нямаме Закон за детето, Стратегия за детето и нито един стратегически документ, посветен на ранното детско развитие. Ако има политически текст или разговор по тази тема, той се свежда до работни места, заплати на работещите в системата, колективни трудови договори и други административни въпроси, вместо в центъра да са детето и семейството“.

С тези думи Трендафил Меретев, мениджър „Проекти и застъпничество“ във фондация „За Нашите Деца“, се обърна към участниците във важен форум за детската грижа. Г-н Меретев представи фондацията ни в най-голямата кръгла маса, организирана досега в страната, посветена на новата философия за ранна детска грижа.

 

Повод за срещата през януари беше законопроектът за преминаване на детските ясли към Министерството на образованието и науката. Събитието се проведе по инициатива на народния представител от Демократична България Елисавета Белобрадова. Участваха народни представители, директори на детски ясли и детски градини, синдикалисти, експерти от академичните среди, представители на НСОРБ и местна администрация, активисти и експерти от граждански организации, включително и членове на Алианса за ранно детско развитие.

 

Пред участниците Трендафил Меретев предложи фокусът да се насочи към изграждането на единна система за грижи и образование за децата, наред с цялостна политика за ранно детско развитие. „Всички трябва да се обединят и да изградим нова система, която да надгражда и осъвремени яслената грижа и предучилищно образование. И в страната да се въведе нова философия за холистичната грижа за децата – от тяхното зачеване до постъпването им в първи клас. Така правят водещите и развити страни“, подчерта той.

4

Управлението на една нова система предполага много работа и кураж – ресурсно управление, компетенции, синхронизация. Не е важно кое министерство ще управлява новата система, а как трите министерства и системи на здравеопазване, образование и социална закрила ще изградят обща система за ранно детско развитие, обясни Меретев и добави: „Ако сега с това се заема МОН – нека покаже своите институционални възможности“.

 

Преминаването на детските ясли и детски градини под управлението на нова единна система наред с цялостна политика за ранно детско развитие ще помогне страната ни да се справи с редица проблеми. Например – високата детска смъртност, детска бедност и социално изключване, отпадането на децата от училище, липсата на компетенции за професионалното реализиране на младите хора, демографския срив и слабо икономическо развитие.

cute little boy and girl together in autumnal park

 

„Нужда от такава реформа е критична и колкото по-рано стартира, толкова по-добре! Знания имаме, политическа воля е нужна, за да се променят и мотивацията, и компетенциите на професионалистите, така че да имаме подкрепени и уверени родители и публични услуги – и България да стане „място за щастливо детство“! Сега не е така“, обобщи Трендафил Меретев.

Съгласуването в мрежата изисква различен тип ресурси – за разработване, определяне и споделяне на идеите на общ език. Важно е да се установи къде се срещат отделните гледни точки, което може да изисква допълнителни проучвания, ресурси и време за изготвяне на споразумения или необходимите документи. Едновременно с това е нужно работата по даден проект да се разпределя между всички участници в мрежата.

Още публикации

logo final

Уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ с Аманда Уелш

„Успехът на мрежите зависи от създаването на ползи за нейните членове, които се генерират постоянно с течение на времето. Това могат да бъдат индивидуални ползи или колективни, тоест предимства за мрежата като цяло“. Това заяви Аманда Уелш по време на онлайн семинар на тема „Насърчаване на активността в мрежата“.

4 image article website rabotna grupa za rdr

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

Постоянна междуведомствена работна група за политиките за ранно детско развитие стартира дейността си през ноември. Началото бе поставено с първото заседание в Министерството на образованието и науката, определено със заповед N Р-191 от 13.10.23 на министър-председателя на България

0 3 logo transperant

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество – около това се обединиха участниците в заключителното събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.