Майчиното и детското здраве са във фокуса на мащабна национална кампания

Как подобряването на майчиното и детско здраве може да се превърне в печеливша стратегия и инвестиция на държавата? С този въпрос от 2018 година насам 11 неправителствени организации от цялата страна работят заедно в рамките на кампанията “С грижа от 0 до 3”, като провеждат теренна работа с ромската общност и уязвими социални общности, задълбочени проучвания, изследвания и информационни кампании на местно ниво. Целта е да се предоставят данни, с които държавата не разполага в момента, и които доказват нуждата от съсредоточена работа по политиките за майчино и детско здраве в страната. “С грижа от 0 до 3” е първата по рода си застъпническа кампания, целяща въвеждането и подобряването на политиките за майчиното и детското здраве в България. Тя се управлява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ по пилотна инициатива за България „Healthy Start Bulgaria“ на фондация „Отворено Общество“ – Лондон и Берлин, и фондация „Портикус“.

На 5 октомври в София кампанията “С грижа от 0 до 3” беше представена за пръв път пред медиите и бяха изложени за пръв път данни, до които са стигнали организациите в изследванията си досега. Събитието беше открито от  Сара Перин, Изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“. “Целта, която си поставяме днес, е повишаване на информираността на обществото, достигане до институциите и разбиране за важността на инвестирането в първите години от детското развитие”, каза тя.

Кампанията “С грижа от 0 до 3” се застъпва за политики в пет основни направления: здраве, пълноценно хранене, ранно учене и полагане на отзивчиви грижи, сигурна и безопасна среда и достъп до медикаменти за деца до 3 години. Приоритет е и излизането на България от второто място в Европа по детска смъртност, което страната държи в момента.

Инициативата “Здраве” се застъпва за осигуряването на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус. Ежегодно 7000 бебета се раждат, без майките им да са имали достъп до прегледи за проследяване на бременността. Законът за здравето постулира осигуряване на безрисково майчинство за всяка жена, но на практика това не се случва. Засегнати от проблема са всички – бебетата, бременните жени и техните семейства, лекарите, обществото. Изследването на организациите в инициативата показва, че осигуряването на достъп на неосигурените бременни жени до профилактични прегледи по време на бременността, ще струва значително по-малко, отколкото в момента обществото ни заплаща за лечение на новородени. “Въпреки съществуването на наредба 26, все още огромна част от здравно неосигурените жени нито получават преглед, нито получават изследвания. По наредба 26 Здравната каса поема раждането и много често здравно неосигурените жени се виждат за пръв път с лекар в момента на раждането, а това е много опасно за здравето на майката и на детето”, каза на събитието социологът Венелин Стойчев.

Инициативата “Пълноценно хранене” се застъпва за подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на национална специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти. “Пълноценното хранене на детето е ключово за развитието на мозъка и цялостното развитие на децата. В България половината деца не получават хранене, включващо месо и важни протеини поне веднъж дневно. Липсата на достатъчен протеинен прием в първите три години е ключово за мозъчното развитие и за имунната система на детето. Психическото, интелектуалното и когнитивното развитие на детето до три години не може да бъде компенсирано по-нататък, защото 80% от мозъка се развива именно в този период.”, каза Силвия Василева от фондация “Здраве и социално развитие.” По инициативата се провежда теренна работа с деца и родители и предстои широка дискусия с всички въвлечени институции.

Инициативата “Ранно учене и полагане на отзивчиви грижи” се застъпва за разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст. Доказано е, че децата, чиито родители са от уязвими социални групи и близо или под прага на бедност, не могат да полагат отзивчива грижа в първите три години на детето, а всъщност ученето започва още от раждането и вкъщи, а не чак в училище. “Проблемът у нас е, че това се смята за частен проблем, а не за обществен”, каза Венелин Стойчев. “Гушкането, игрите и смехът вкъщи са ключови за развитието на детето. Затова по инициативата се работи на терен с родители, за които се провежда специално обучение.” Фокусът на инициативата е развиване на родителския потенциал и способности чрез работа на терен, както и анализ на потребностите на семействата от уязвимите групи. Услугите в тази област, които предлага държавата, са на парче и има нужда от интегриран подход.

Инициативата “Сигурна и безопасна семейна среда” се застъпва за достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи. Най-бедните и уязвимите групи са засегнати от този проблем, а особено засегнати за бременните жени и майките, които са възпрепятствани. “По данни на МВР от 2021 година близо 250 000 български граждани нямат лични документи, като половината от тях никога не са имали”, каза Трендафил Меретев от “Фонд за превенция на престъпността – ИГА”. “Това са хора, които са родени без право да съществуват и нямат достъп до основни здравни и социални услуги и не могат да гласуват.”

Инициативата “Достъп до медикаменти за деца до 3 години” се застъпва за осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3 години. Това е основна стратегия, която държавата трябва да предприеме, с цел намаляване на детската смъртност, хоспитализацията на деца и отделянето на деца от родителите им. “Инвестицията в тази лекарствена политика за всички деца от държавата се възвръща многократно в хода на тяхното развитие като здрави индивиди”, каза Трендафил Меретев.

“Бременността на всяка жена трябва да бъде проследявана от лекар; пълноценното хранене трябва да е възможно за всяко дете; формирането на родителски умения като държавна услуга трябва да достига до всяко българско семейство; и не на последно място – всяка жена и дете трябва да станат видими за системата. Държавата има основна роля в поемането на цялостната грижа за майчиното и детско здраве, за да не се работи само на проектен принцип”, каза Росица Милкова от фондация Тръст за социална алтернатива – ръководител на проекта “С грижа от 0 до 3”.

В рамките на събитието беше представена и европейската кампания „Първите години – първи приоритет“, в която участва и Алианса за ранно детско развитие.

Следете кампанията на www.we-care.bg.

Достъп до презентациите, представени по време на събитието, както и до промоционалното видео на кампанията С грижа от 0 до 3: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/134f0ECFzyey5MOsBeqNuFGAFT5j0VFFR

Още публикации

logo final

Уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ с Аманда Уелш

„Успехът на мрежите зависи от създаването на ползи за нейните членове, които се генерират постоянно с течение на времето. Това могат да бъдат индивидуални ползи или колективни, тоест предимства за мрежата като цяло“. Това заяви Аманда Уелш по време на онлайн семинар на тема „Насърчаване на активността в мрежата“.

4 image article website rabotna grupa za rdr

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

Постоянна междуведомствена работна група за политиките за ранно детско развитие стартира дейността си през ноември. Началото бе поставено с първото заседание в Министерството на образованието и науката, определено със заповед N Р-191 от 13.10.23 на министър-председателя на България

0 3 logo transperant

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество – около това се обединиха участниците в заключителното събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.